14.06.2019

 • Nurkowanie

10 ciekawostek o nurkowaniu okiem instruktora

Michał Gawor

Nie ulega wątpliwości, że nurkowanie jest bardzo przyjemnym sportem, który stale zyskuje na popularności. Wbrew pozorom, nauka nurkowania nie jest tak trudna, jak mogłoby się wydawać, choć oczywiście powinna przebiegać pod okiem instruktora. Dawniej nurkowanie służyło do zdobywania pożywienia czy wydobywania muszli bądź pereł w celach dekoracyjnych. Już w I w. p.n.e. nurkowie wyławiali zatopione przedmioty. Wykorzystywano także nurkowanie w celach militarnych. Współcześnie nurkowanie jest niezwykle popularnym sportem, który zrzesza spore grono sympatyków. Nurkować ze sprzętem mogą jedynie osoby przeszkolone, które posiadają certyfikat nurkowy. Jeśli interesujesz się nurkowaniem, to idealna okazja do tego, by poznać kilka ciekawostek o tym sporcie.

1. Najgłębsze nurkowanie

Rekord świata w najgłębszym nurkowaniu należy do obywatela Egiptu – Ahmeda Gabra. Został on ustanowiony w 2014 roku. Nurek zszedł na głębokość 332,35 m i pobił Nuno Gomesa z RPA, któremu udało osiągnąć się głębokość 318 metrów. Zanurzanie trwało 15 minut, z kolei wynurzanie 13 godzin i 35 minut.

2. Nurkowanie a zdrowie

Osoby, które regularnie decydują się na nurkowanie, skutecznie dbają o swoje zdrowie. Jak zostało udowodnione, nurkowanie poprawia krążenie krwi, redukuje stres, zmniejsza ciśnienie tętnicze, podnosi poziom witaminy D oraz znacząco odciąża kręgosłup.

3. Najstarszy nurek na świecie

Najstarszym nurkiem na świecie jest Wallace Raymond Woolley. Postanowił on zanurkować w dzień swoich 94 urodzin na wraku Zenobia. Miało to miejsce w pobliżu Larnaki na Cyprze.

4. Nurkowanie na otwartych wodach

Warto wiedzieć, że zabronione jest nurkowanie w wodach otwartych, jeśli nie wyposażymy się w nóż. I wcale nie służy on do obrony przed morskimi drapieżnikami. Płetwonurek powinien zabrać nóż na wypadek zaplątania się w sieć, morskie rośliny czy inne przedmioty, które mogą ograniczyć jego ruchy.

5. Język migowy dla nurków

Istnieje określony system znaków i gestów, dzięki którym nurkowie mogą swobodnie się ze sobą porozumiewać na głębokości. Obecnie język migowy dla nurków składa się ze 107 pozycji. Warto zapoznać się chociaż z podstawowymi, by móc przekazać ważną informację w razie zagrożenia.

6. Duże ciśnienie wody nie zgniata nurka

Wiele osób zastanawia się, dlaczego duże ciśnienie wody nie zgniata nurka? Warto pamiętać o tym, że ciało ludzkie jest zbudowane głównie z wody. To właśnie ona stanowi ponad połowę masy ludzkiego ciała. Woda jest mało ściśliwa, co oznacza, że pomimo działającego dużego ciśnienia, tkanki ludzkie prawie się nie odkształcają się. Bardzo podobnie wygląda sprawa z tkanką kostną. Jedyny efekt wysokiego ciśnienia może mieć miejsce w przypadku nielicznych przestrzeni gazowych, które występują w ciele ludzkim. Są to głównie płuca. Jeśli nurkujemy z zatrzymanym oddechem, powietrze w płucach jest sprężane i zajmuje mniejszą objętość. W praktyce oznacza to, że wyznacza pewną granicę osiąganych głębokości, bo płuca nie mogą się dowolnie kurczyć. Jeśli nurkujemy z aparatem powietrznym, w płucach jest powietrze pod ciśnieniem takim samym, jak panujące na danej głębokości. To dlatego nurek nie odczuwa ciśnienia otaczającej go wody.

7. Nurkowanie na zatrzymanym oddechu

30 metrów to graniczna głębokość, która jest możliwa do uzyskania na zatrzymanym oddechu. Odpowiada to czterokrotnemu zmniejszeniu objętości płuc. Warto jednak wiedzieć, że obecny rekord głębokości osiągniętej na zatrzymanym oddechu przekracza 100 metrów! Jak to możliwe? Granica 30 metrów została wyznaczona dla standardowych wartości całkowitej objętości płuc oraz objętości zalegającej. Im większa rozpiętość tych wartości, tym większe możliwości będzie mieć płetwonurek. Podczas nurkowań na tak duże głębokości, do naczyń krwionośnych płuc będzie napływać dodatkowa ilość krwi. Krew ta zastępuje brakujące powietrze i sprawia, że objętość płuc jest większa.

8. Ochrona płetwonurka przed przechłodzeniem

Jak wiadomo, woda ma aż 25 razy większe przewodnictwo cieplne niż powietrze. W praktyce oznacza to, że w wodzie człowiek może zamarznąć dużo szybciej niż na powietrzu o tej samej temperaturze. By ograniczyć utratę ciepła z organizmu, stosuje się rozmaite skafandry, które ograniczają lub likwidują kontakt ciała z wodą, a także ograniczają przepływ ciepła do wody. Mogą to być skafandry mokre lub suche. Różnią się one swoimi właściwościami, dlatego najlepiej jest je wybierać pod okiem specjalisty.

9. Pas balastowy

Ludzkie ciało ma ciężar właściwy zbliżony do ciężaru właściwego wody. To dlatego, człowiek z płucami pełnymi powietrza ma niewielką pływalność dodatnią, z kolei po wydechu ma niewielką pływalność ujemną. Sytuacja ta ulega zmianie po założeniu skafandra neoprenowego. Jego objętość wynosi kilka litrów. Stanowi to dodatkową siłę wyporu i trudności z zanurzeniem. Aby zniwelować siłę wyporu i uzyskać zerową pływalność, płetwonurek obciąża się ołowianymi ciężarkami umieszczonymi na pasie.

10. Powietrze w butli

Nie ma określonego czasu, na który wystarcza powietrze w butli. Będzie to zależeć od wielu czynników, m.in. ilość butli, ich pojemność, ciśnienie napełnienia, doświadczenie nurkującego, charakter czynności wykonywanych pod wodą, stres. Najważniejszym czynnikiem jest głębokość nurkowania. Jeden wdech na głębokości 30 metrów powoduje trzykrotnie większe zużycie powietrza niż jeden wdech na głębokości 3 metrów.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: michalgawor.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Michał Gawor Zdrowie i Sport ul. Edmunda Biernackiego 11/15 30-043 Kraków
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: plywanie.krakow@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Obsługa zamówień towarów – przygotowanie, pakowanie, wysyłka
  • Realizacja zamówionych usług
  • Obsługa odpowiednich dokumentów księgowych
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. prowadzenie księgowości).
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsługująca mailingi,
  • firmy obsługująca komunikaty SMS,
  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.